VWS: klein beter dan groot - 2,8 miljard besparing mogelijk

15 januari 2010 -
Deel dit op facebook!Twitter dit!Deel dit op LinkedIn!
VWS; Gupta Strategists
Kleine verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen presteren beter dan grote instellingen. De voordelen van een grote organisatie bestaan niet of worden nog onvoldoende benut. Dit zei staatssecretaris Bussemaker donderdag 14 januari 2010 in een reactie op het onderzoeksrapport 'Trouw aan de belofte' van Gupta Strategists. Gupta stelt dat een efficiencywinst tussen 1 en 2,8 miljard euro haalbaar is.
Gupta heeft Nederlandse verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (VVT-sector) in de periode 2007-2008 vergeleken op kwaliteit, financiële en operationele prestaties. (Overigens deed Zorgmarkt/PCkwadraat dat al maanden eerder en met vergelijkbare uitkomsten, klik hier, red.)

Breken met bedrijfsmatig
De staatssecretaris benadrukt dat de sector afstand moet nemen van de bestuurscultuur. 'Er moet gebroken worden met puur bedrijfsmatig denken in termen van fuseren en groeien. Instellingen moeten denken vanuit de patiënt. En de professional. Ook dat leidt tot slimmer en goedkoper werken in de langdurige zorg.'

Dure inkoop
Het onderzoeksbureau komt tot de conclusie dat de VVT-sector 1 tot 2,8 miljard euro kan besparen door efficiënter te werken. Het gaat bijvoorbeeld om het schrappen van onnodige handelingen. Ook constateert het rapport dat de kosten van instellingen onnodig groeien door te dure inkoop van goederen. Wanneer kantoorartikelen, linnengoed of voeding niet elke dag maar bijvoorbeeld een keer in de maand worden besteld is dit goedkoper. Scherper onderhandelen met leveranciers levert ook geld op.

Staartgroep
Uit het rapport komt verder naar voren dat de VVT-sector er financieel goed voor staat. Het eigen vermogen van de sector is toegenomen. Sommige instellingen doen het echter minder dan anderen. Volgens Bussemaker zou deze 'staartgroep' te rade moeten gaan bij de collega's die het beter doen.

Details onderzoek
De winstgevendheid van Nederlandse verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen is in 2008 verbeterd ten opzichte van 2007. Opvallend is dat instellingen die zich alleen richten op de ouderenzorg in 2008 beter presteerden dan de instellingen met een bredere focus. Er bestonden in 2008 grote efficiencyverschillen tussen instellingen. Gupta Strategists stelt dat efficiënter werken nodig is om de ouderenzorg in de toekomst betaalbaar te houden. Op basis van een benchmark stelt Gupta dat een efficiencywinst tussen 1 en 2,8 miljard euro haalbaar is.

Belangrijkste conclusies
Gupta Strategists heeft de prestaties van Nederlandse verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen geanalyseerd. Alle instellingen in de VVT-sector zijn over de jaren 2007-2008 vergeleken op financiële prestaties, operationele prestaties en kwaliteit. De belangrijkste conclusies van de studie 'Trouw aan de belofte' zijn:
- Diversiteit. De VVT-sector wordt gekenmerkt door een grote diversiteit van type instellingen in schaal en focus. De VVT-sector bestond in 2008 uit ongeveer 550 instellingen, met een gemiddelde omzet van 34 miljoen euro. De variatie is groot: aan de ene kant van het spectrum staan meer dan 20 instellingen met een omzet boven 100 miljoen euro. Ongeveer 200 instellingen bevinden zich aan de andere kant van het spectrum, zij hadden minder dan tien miljoen euro omzet.
Ook de focus in activiteiten loopt sterk uiteen. Slechts 36% van alle omzet in de VVT-sector komt van instellingen die zich geheel richten op de VVT. De overige 64% komt van instellingen die ook in andere segmenten van de AWBZ of de ziekenhuissector actief zijn. Opvallend is dat instellingen die zich geheel richten op de VVT in 2008 zowel qua winst als eigen vermogen beter scoorden dan de andere instellingen. Deze bevindingen geven aan dat synergievoordelen tussen verschillende sectoren beperkt zijn en een onduidelijke focus juist voor inefficiëntie lijkt te zorgen.
- Thuiszorg. Het aantal uren thuiszorg in 2008 is gedaald ten opzichte van 2007, hetgeen een trendbreuk betekent. De productie is in 2008 gekrompen met 1%, terwijl de productie van 1985 tot 2005 met gemiddeld 2,5% per jaar juist sterk is gegroeid. De daling van de geleverde thuiszorg is om een aantal reden zorgelijk. Thuiszorg is één van de weinige manieren om de wens van ouderen om langer zelfstandig te kunnen wonen te realiseren. Daarbij is thuiszorg de meest (kosten)effectieve vorm van ouderenzorg. Om de extramuralisering van zorg door te zetten, zou het volume thuiszorg met minstens 3-4% per jaar moeten groeien.
- Management. De VVT-sector kan 1 tot 2,8 miljard euro efficiencywinst boeken. De verschillen in doelmatigheid tussen instellingen zijn groot en kunnen oplopen tot 25%. Deze verschillen duiden op mogelijkheden om de efficiency van de sector te verhogen, zeker bij de achterblijvers. In een conservatief scenario is het potentieel in besparingen 1 miljard euro. In een ambitieus scenario kan dat oplopen tot 2,8 miljard euro. Dergelijke efficiencyverbeteringen kunnen alleen gerealiseerd worden door een sterkere focus van instellingen en een krachtig management.
- Winst. De VVT-sector staat er financieel goed voor. Alle VVT-instellingen hebben een gezamenlijke winst van 183 miljoen euro in 2008. Dit is ongeveer 1,0% van de omzet. Een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2007, toen de winstmarges met 0,3% veel lager waren. Door de winststijging is het eigen vermogen van de sector versterkt van 2,7 miljard euro (15,5% van de omzet) naar 2,9 miljard euro (15,8% van de omzet). Daarmee is de sector beter in staat om risico's het hoofd te bieden.
- Verlies. Op individueel instellingsniveau bestaat echter een kwetsbare groep. Ongeveer een kwart van de instellingen maakte in 2008 verlies. Van de verliesgevende instellingen in 2008 maakten maar liefst 53% ook verlies in 2007. Ongeveer 20% heeft een eigen vermogen onder 5% van de omzet. De meeste verliesgevende instellingen zijn vrij klein.

Meer informatie:
- te downloaden studie 'Trouw aan de belofte'
- toespraak Bussemaker

Zie ook: 'Analyse benchmark: Grootschaligheid in zorg loont niet en de uitgebreide discussie daarover in de LinkedIn-groep Dutch Health Network
Stuur door title=
Reageer title=
(0 reacties)
Afdrukken
Er zijn nog geen reacties ontvangen...

Nieuwsbrief

Tijdschrift

Gratis digizine

Focus op Zorg

Vacatures

Bron:

Blog Q-Consult

Q-consult
Consultants Jacob Hofdijk en Ruben van Zelm schrijven regelmatig over ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
 

Blog Alexander Monro Ziekenhuis

Chirurg/algemeen directeur Jan van Bodegom doet regelmatig verslag van 'zijn' ziekenhuis in oprichting: het Alexander Monro Ziekenhuis, het eerste borstkankerziekerhuis in Nederland.
 

Twitter Zorgmarkt

Twitter mee, gebruik #zorgmarkt
Volg Zorgmarkt op twitter

Video

Scène KiZ-congres: onnodige zorg?

Interessante links